MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Şahinoğlu Turizm Taş.Deri Gıda Teks.İnş.San.ve Tic Ltd.Şti

Zeytinburnu V.D : 798 008 7224

Adress: Sümer Mah. No   : 1/A Zeytinburnu / ISTANBUL Tel.: 444 1 113 Email: info@sahinogluturizm.com.tr

 

ALICI: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.mycitysightseeing.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.mycitysightseeing.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce onaylanan iş bu iki nüsha sözleşmenin bir kopyası alıcıya e-posta yoluyla ulaştırılır.

 

 

 

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

 

Hizmet, alıcının satın almış olduğu hizmetin kapsamında ve sözleşmede ve internet sitesinde bulunan yerde ifa edilecektir. Alıcı, satın aldığı hizmetin detaylarını kendisine gönderilen gönderilen e-posta ile teslim alacaktır.

 

Günlere bağlı olarak kapalı olan ziyaret yerleri için alternatif plan oluşturmak mycitysightseeing.com sorumluluğu ve yetkisidir. Alıcı bu turu satın alırken bunu kabul etmiş sayılır.


MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

 

My City Sightseeing, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz olmasından, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve voucher/tur belgesinde belirtilen şekilde tur ve hizmetleri ifa etmekten sorumludur. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.


MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, ve tüm cergiler dâhil satış bedeli www.mycitysightseeing.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.


MADDE 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı internet sitesinde ürün için belirtilen fiyattır ve sipariş sonu müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 - VADELİ FİYAT:

Ürün/hizmetin vadeli fiyatı mevcut değildir.

 

MADDE 11 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.


MADDE 13 - ÖDEME PLANI:

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME:

Bu şartlar ve koşullar bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sözleşme,  Türk hukukuna uyumlu olarak yönetilir ve herhangi bir anlaşmazlık sadece Türkiye'deki mahkemeler tarafından karara uygun olarak tefsir edilir.